Open Space

Bij eerdere landelijke dagen bleek dat deelnemers graag veel tijd aan uitwisseling van kennis en ervaring besteden. Daarom hebben we besloten u dit jaar niet een vooraf dichtgetimmerd programma van workshops aan te bieden, maar u juist de ruimte te laten om via een zogenaamde Open Space met elkaar in Dialoog te gaan. 

Een Open Space is een type bijeenkomst waarbij de agenda op de dag zelf wordt bepaald door de aanwezigen. Deze werkvorm garandeert dat de voor de aanwezigen meest relevante onderwerpen behandeld worden. 

Onderwerpen aandragen

U kunt vooraf (bij inschrijving) of op de dag zelf de onderwerpen aandragen waarover u met de aanwezigen in discussie wilt gaan. Geïnteresseerden in uw onderwerp sluiten zich bij u aan en zo kunt u de tijd benutten om over de voor u meest relevante onderwerpen te sparren. 

Centraal in alle onderwerpen is natuurlijk Burkina Faso en uw werk daar en hier in Nederland.  

Voorbeelden van onderwerpen

  • De regionale aanpak van BuZa - Welke thema's worden relevant voor Burkina en wat betekent dat voor ons werk?
  • Werkgelegenheid onder jongeren - hoe gaat uw stichting daarmee om?
  • Beoordelen van offertes - Hoe bepaal je of een prijs klopt en kunnen we daarin meer samenwerken?
  • Wij hebben een activiteit op AKVO staan, maar krijgen weinig donaties. Hoe veranderen we dat?

Welk onderwerp wilt u graag met een groep geïnteresseerden bespreken?