Verslag Digitalisering en Communicatie

Gespreksleider: Luc de Ruijter

Hierbij een kort verslag groep “Communicatie en digitalisering” Burkina Faso Platform 23 maart 2013, waar in de afsluiting door de dagvoorzitter om werd verzocht.

Digitale communicatie was ons hoofdthema. Waarbij de aandacht lag op grootstedelijk (Ouaga). Op basis van mijn observatie dat in Burkina dezelfde vragen leven ten aanzien van digitalisering binnen de organisatie als in Europa, hebben we gediscussieerd over mogelijkheden voor capacity building met betrekking tot het beter gebruiken van IT-systemen. De deelnemers deelden de consensus dat er veel is geïnvesteerd in IT-systemen, maar dat hier heel vaak ineffectief gebruik van wordt gemaakt.

Bij het aanbieden van trainingen oid werden formele en informele opleidingsvormen vergeleken. Veel formele educatie is niet praktijkgericht maar leiden wel tot wel officieel diploma. Informele opleidingen kunnen de brug slaan tussen creativiteit, ondernemerschap en beroepspraktijk. Denk aan meester-gezel-vormen.

De mondiale context is uiteraard van belang in de digitale wereld. Zijn er in Burkina kansen voor outsourcing? Kan er werk van buiten Burkina worden aangetrokken - als er een bevolkingsgroep is die over relevante hedendaagse competenties beschikt?

Mogelijkheden MyWorld platform

Gespreksleider: Ernst Jan Stroes

In het tweede deel van de gespreksronde werden de mogelijkheden van myworld.nl toegelicht. Dit digitale sociale platform, een soort intern Facebook, is sinds februari 2012 online. Hierop kunnen particulieren ideeën en kennis met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking uitwisselen. De site wordt gesponsord door enkele grote NGO’s, die de website gebruiken om hier initiatieven uit te selecteren om te ondersteunen. Aan particuliere deelname zijn geen lidmaatschapskosten oid verbonden.