Verslag 'Hoe nu verder'

Gespreksleider: Sjef Theunissen

Behalve het heuglijke feit dat onze gastheren vandaag herdenken dat zij al 40 jaar actief zijn in Burkina, is het ook 10 jaar geleden dat aan de Nederlandse Ambassade te Ouagadougou een overzicht gevraagd is van alle bij haar bekende Nederlandse organisaties die in Burkina werkten.  Die zijn allemaal benaderd en in 2004 kregen zij een uitnodiging van de Ambassade om elkaar in Den Bosch te treffen. In 2005 volgde een tweede bijeenkomst, door de Ambassade georganiseerd, deze keer ten huize van het Lilianefonds, wederom in Den Bosch.

In 2006 hebben enkele betrokkenen in Zegveld de hoofden bij elkaar gestoken en daar is in feite het Platform opgericht. Inmiddels zijn er enkele goed geslaagde landelijke dagen georganiseerd; volgens de website zou dat elke anderhalf à twee jaar moeten gebeuren, de laatste keer was in het najaar van 2010.

Tijdens de evaluatie van de laatste landelijke dag werd de vraag gesteld of het geen goed idee zou zijn om zelfs twee keer per jaar ontmoetingsdagen, maar dan op kleinere schaal, te organiseren. Ook werden er verschillende andere voorstellen besproken.

Helaas is het daarbij gebleven en nu zijn we zelfs twee en een half jaar verder. Het lijkt zinvoller om even pas op de plaats te maken en iets te doen met de plannen die al gemaakt zijn, dan weer met nieuwe voorstellen te komen waar niets mee gebeurt.