Verslag discussiegroep 'Leren en Werken'

gespreksleider: Simon vd Maal

Een beroepsopleiding geeft veel meer kans op werk dan een algemene opleiding. Wel moet er voor gezorgd worden dat de beroepsopleiding aansluit bij wat er gevraagd wordt. Manier van lesgeven is niet erg inspirerend. Er wordt een lesje afgedraaid. Leraren worden slecht betaald en gaan daarom naar bedrijfsleven.

 

Positieve factoren

Negatieve factoren

Landbouwonderwijs geeft jongeren de kans om daarmee geld te verdienen. Gaan dus niet naar de stad.

Landbouw/veeteelt is lang niet in aanzien geweest.

PI’s kunnen bijdragen aan beroeps-onderwijs door scholen te bouwen en beroepsonderwijs te promoten. Wel aansluiten bij beleid overheid! Er is een ministerie, waarin beroepsonderwijs is ondergebracht.

De overheid had veel aandacht voor Basis- en universitaironderwijs. Daar tussenin zat niets, geen beroepsonderwijs.

ICCO en andere grote ONG’s hebben Millenniumdoelen te rigide ingevuld, maar stimuleren nu beroepsonderwijs wel.

Afspraak met de VN was dat er basisonderwijs moest komen.

Als jeugd de kans heeft gekregen om te studeren, ook vragen iets terug te doen voor  geboortedorp of omgeving/maatschappij.

Millenniumdoelen hebben beroepsonderw. in de weg gestaan. Zat er niet in. Politieke keuzes worden achter bureau gemaakt zonder te luisteren naar wensen bevolking.

Alleen als er een serieuze vraag uit BF komt, waarin het eigen initiatief centraal staat, maar er condities zijn die ontbreken dan gezamenlijk project starten. Het stellen van vragen om er achter te komen of aan alle zaken gedacht is, is essentieel. Want dan komt er een ondernemingsplan.

Rolmodellen, bv lasser, bromfietsreparateur zijn te weinig zichtbaar waardoor jongeren, zeker van het platteland, niet kunnen zeggen wat ze willen worden.

Oprichten van coöperaties kan helpen zodat de Burkinabées van elkaar leren.

Franse cultuur heeft beperkend gewerkt. Geen stimulans om zelf na te denken, maar copieren van gedrag en opvolgen orders.

Er is bij de overheid een module voor beginnende ondernemers. Maak er gebruik van!

NB. Er is op 12-04-2013 een WG-dag voor coöperaties en ondernemerschap.

Buitenlandse overheden en ONG’s hebben zich sterk gemaakt voor basisschool en lycea.

 

Er is een positieve ontwikkeling in het beroepsonderwijs, waardoor jongeren werk kunnen vinden. Men krijgt ook een cursus ondernemerschap.