Verslag Water

gespreksleider: Huib Povel

De droogte speelt iedereen parten.
Met een financiering via “Orio / Partners voor Water / Agentschap NL” valt wel- licht veel meer aan de waterhuishouding te doen.

Maar hoe krijg je de overheid van Burkina Faso zo ver dat ze de helft van de kosten willen meebetalen.

Sigrun Spaans (hydrogeoloog / manager technischeschool ) ; Elisabeth Boekelo (St. Faso) ; Huib Povel (civiele techniek) ; Cyrille Kafando (telematica / management consulting ) gingen met elkaar in gesprek.

Hoe kunnen we regenwater vangen en hergebruiken. Met contourploegen ? In Linoghin (40 km oost van Ouaga) heeft de Nagafoundation grote geulen willen graven om water te laten infiltreren. Dat is stopgezet omdat de katoenboeren er anders over dachten.
Met diguettes en stuwdammen wordt ook de infiltratie bevordert. Er is discussie over te veel infiltratie (putten graven om water terug te winnen) of te weinig infiltratie (verzilting).

Cyrille vertelde over het Agence de l'eau in Ziniaré. Een waterschap dat de Witte Volta (Nakanbé) beheert van Ouahigouya tot aan Ghana. Een beheergebied van 3 x Nederland. Er is een band met het waterschap Reest en Wieden te Meppel. Er is 720.000 euro steun gekregen van het Waterfonds v.d. Europese Unie.

Het ONEA (Office National de l'Eau et Assenissement) betaalt de salarissen. Tax wordt geheven bij drankfabrieken / leerlooierijen / Unions National du produc- tion du Cotton /en Riz. (goud ?)

Voor waterwerken is er geld aanwezig. Met behulp van Orio zou er misschien ook eens gedacht kunnen worden aan het uitbaggeren van stuwmeren, of het bouwen van een serie stuwdammen. Of ?

Zou het ons lukken een aanvraag bij Orio in te dienen? Eerst maar eens laten voorlichten.