Sprekers, workshops en presentaties

Een samenvatting van de Landelijke dag van het Burkina Faso Platform 2017

Dagvoorzitters

Cees Boekelo, voorzitter van het Burkina Faso Platform en Freek Warmelink, honorair consul zullen de dag in goede banen leiden.

Jacqueline-Marie-ZABA-NIKIEMA-Ambassadeur-du-Burkina-Faso-à-Bruxelles.jpg

De ambassadrice van Burkina Faso

De nieuwe ambassadrice voor België en Nederland - Madame Jacqueline Marie ZABA/NIKIEMA - komt naar de landelijke dag. Zij zetelt in Brussel en juist vlak vòòr 22 april overhandigt zij haar geloofsbrieven. De Landelijke Dag is voor haar en voor ons een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te laten weten dat veel mensen begaan zijn met de ontwikkeling van Burkina Faso. 

Paneldiscussie

Sara Kinsbergen zal in haar inleiding spreken over "PI’s: betrokkenheid, bevlogenheid en de weerbarstige praktijk". Professor Han van Dijk spreekt vooral over "De mensen, de partners in BF: begrijpen wij hun positie wel?". Stefan Meershoek vertegenwoordit Paul Kleene, die jarenlange ervaring heeft in Burkina Faso en andere sahellanden en vertelt over "ons werk - gezien vanuit Burkina Faso"

Stand van zaken in Burkina Faso

IOB.pngMartin van der Linde schets de huidige sociaaleconomische situatie. Martin was mede-auteur van het IOB-rapport "Impact of Ending Aid - Burkina Faso country study". De impact van het stoppen van de hulprelatie tussen Nederland en Burkina Faso zal danook zeker belicht worden.

Workshops

Workshop 'Uitwisseling van ervaringen'

We vertellen elkaar over onze successen en over de problemen waar we tegen aan lopen; zo kunnen we ervaringen uitwisselen en elkaar advies geven. Bij elke Landelijke Dag is dit een nodige, nuttige, bemoedigende en helpende workshop! Onder begeleiding van de voorzitter van het platform, Cees Boekelo.

Workshop 'PI's in transitie'

Sara Kinsbergen gaat dieper in op "Duurzame projecten - hoe is de rol van een PI daarin". Sara bestuurde de PI sector voor het eerst in 2006 in Sri Lanka. Hierop volgde een phd 'Behind the Pictures. Understanding Private Development Initiatives'. In 2016-2019 onderzoekt Sara 'The Coming of age of Private Development Initiatives', mede dankzij subsidie van Wilde Ganzen. 

Workshop ‘Een succesvol project, wat is dat?’

Het Anton Jurgens Fonds (AJF) ondersteunt, met geld en begeleiding, projecten in Nederland, West Afrika (Benin, Burkina Faso, Mali) en Indonesië. We zijn continue op zoek naar “het beste project”.  Wij hebben een aantal criteria daarvoor vastgesteld. Maar: we zijn ook op zoek naar jullie ervaringen! Petra Zwart vertelt graag vanuit haar ervaring. 

Workshop 'Interculturele communicatie en competenties'

U denkt dat u de cultuurverschillen wel 'in beeld hebt'? Of u bent soms juist wanhopig door wat verschillen in cultuur lijken te zijn? In een uiterst verhelderende en prikkelende workshop leert u beter begrijpen en beter kijken - ook naar uzelf! Juanita Wijnands (ideas4culture) en Leontine Keijzer-Gango (Karfo Coaching) geven een workshop over Interculturele communicatie en competenties.

Workshop 'Slimme wateroplossingen'

Henk Holtslag, man van de praktijk met 35 jaar ervaring in rurale ontwikkeling in Latijns Amerika, Azie en Afrika vertelt u over allerlei aspecten van schoon drinkwater. Hij inspireert om lokaal bruikbare oplossingen te zoeken: SMARTechs

Workshop ‘Beter en goedkoper geld overmaken naar Burkina Faso’ door INTL FC-stone

Herkent u deze problemen? U betaalt veel transactiekosten voor uw internationale transacties, los nog van het feit dat de gelden vaak lang onderweg zijn. Door gebruik te maken van de diensten van INTL FCStone kunt u aanzienlijk meer geld bij uw begunstigde krijgen. We vertellen u er meer over!

Workshop 'Lokaal Fondsenwerven'

Voor de duurzaamheid van projecten zijn middelen nodig, zowel financieel als in de vorm van diensten, goederen, kennis en tijd. Lokaal fondsenwerven wordt steeds belangrijker. Wilde Ganzen en Change the Game Academy geven workshops hoe dit te doen.

Presentaties

Worldschool

Worldschool matcht vraagstukken van organisaties met leerlingen op het HAVO en VWO die bijvoorbeeld een profielwerkstuk moeten maken. Leerlingen werken zo aan echte opdrachten van mensen over de hele wereld. Stichting Steun Sahelprojecten heeft al meerdere malen problemen aangedragen waar leerlingen vervolgens aan gewerkt hebben.

Makoumi

Stichting Makoumi vormt lokale trekkers: jongeren en mensen die niet alleen verstandig zijn, maar zich tegelijkertijd willen inzetten opdat anderen het beter zullen hebben, vooral zij die die kansen niet kregen. Bij stichting Makoumi gaan jongeren zelf aan de slag en worden activiteiten georganiseerd. Van een onderkomen bouwen tot filmavonden. 

YvonnePol.jpgBoekpresentatie

Drs. Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen, advies & coaching heeft in februari een boek uitgebracht: Bespiegelingen over intercultureel vakmanschap. Mevrou van der Pol zal aanwezig zijn op de landelijke dag en U kunt haar boek kopen tijdens de lunchpauze bij de folders.

Folders en tafels

Een flink aantal organisaties hebben aangegeven folders mee te nemen en een enkeling zal ook een tafel inrichten waar u meer informatie kunt vinden over onderwerpen en deelnemers van onze landelijke dag. Zelfs een enkeling die niet aanwezig kan zijn heeft