Nieuws & Nieuwsbrieven uit 2011

Petitie - ter ondertekening

aan te bieden aan de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de 2e Kamer.

Bilaterale relatie NL - BF

De lijst van 33 landen waarmee een bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsrelatie bestaat wordt waarschijnlijk teruggebracht naar 15 landen. Burkina Faso dreigt buiten de boot te vallen.

ZEER URGENTE VRAAG AAN ONZE LEDEN

In februari zal besloten worden of BF partnerland blijft van Nederland

Nieuwsbrief februari 2011

Goed Nieuw Jaar! - Vragen uit het veld - Vervolg landelijke dag

Resultaten workshop uitwisseling

De beschrijving van de workshop uitwisseling, gehouden tijdens de laatste platformdag, is sinds een tijdje ook beschikbaar op de website van het platform