Belangrijke data

Op 18 april is er de hoorzitting in de Tweede Kamer over de koerswijzigingen in het hele ontwikkelingsbeleid, van het WRR rapport tot aan de focusbrief.

Zowel academici als mensen uit de praktijk komen hier aan het woord. Deze brede mix zal zorgen voor veel input in de twee Tweede Kamerdebatten die nog volgen. De eerste hiervan is het debat over het WRR rapport, ook wel het visiedebat genoemd. In dit debat wisselen Knapen en de politieke partijen gedachten uit over de visie die in het WRR rapport geschetst wordt. Knapen wordt ervan beticht selectief te ‘shoppen’ uit dit advies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Twee dagen na de hoorzitting, op 20 april, is de deadline voor het indienen van feitelijke vragen aan de staatssecretaris. Via deze weg kunnen de Tweede Kamerleden schriftelijk om opheldering vragen omtrent onduidelijke passages uit de focusbrief. Deze vragen zijn niet politiek, maar slechts ter verduidelijking.

Na het meireces, in de week van 15 mei, zal het slotdebat plaatsvinden. Dit is het laatste debat waarin de Kamerleden nog grote invloed kunnen uitoefenen op het debat. Dit notaoverleg is vergelijkbaar met het debat in december 2010, maar nu zal de focusbrief worden behandeld. Ter plekke kunnen er moties worden ingediend, die waarschijnlijk een week later in stemming worden gebracht. Tenslotte zal de Tweede Kamer steun betuigen aan het nieuwe beleid, waarna Knapen het in uitvoering kan brengen.

Posted by:

Share: