NIET HET MOMENT TE GAAN

PETITIE: DIT IS NIET HET MOMENT OM WEG TE GAAN!

De Bilaterale Relatie Ontwikkelingssamenwerking Burkina Faso / Nederland verdient prolongatie

Aan: Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal

18 maart 2011

Zeer geachte mevrouw Albayrak, zeer geachte heer Pechtold,
Zeer geachte leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer

BURKINA FASO

Burkina Faso is een ontwikkelingsland met een relatief snelle ontwikkeling. Als een van de armste landen in de wereld is zij van heel diep gekomen. Het land is door het UNDP, in het Human Development Report 2010 (http://hdr.undp.org/en/), hoog op de lijst geplaatst van landen die zich verhoudingsgewijs snel ontwikkelen: nummer 25 van 135 landen.

NEDERLAND

In deze ontwikkeling heeft Nederland een buitengewoon belangrijke rol gespeeld: 
Nederland was tot voor kort de grootste bilaterale donor. De laatste jaren heeft de Nederlandse regering vooral ingezet op de thema's Onderwijs en Gezondheidszorg; voor die tijd heeft Nederland een essentiele en heel belangrijke inbreng gehad op de thema's Water en Landbouw.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
- Ontwikkelingssamenwerking heeft effect in Burkina Faso. Het is een stabiel land met zich positief ontwikkelende democratische structuren en een ongelooflijke religieuze en etnische tolerantie.
De Nederlandse inzet van de afgelopen jaren kan in de komende jaren tot structurele verbetering leiden op het gebied van Gezondheidszorg, Onderwijs, Landbouw en de Economie van BF. 
- Echter, nu is het nog te vroeg om financiering van de programma's te stoppen. De Nederlandse overheid en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben heel veel geinvesteerd in de opbouw van menselijk kapitaal en structuren om ontwikkeling mogelijk te maken. Werken aan autonomie en zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Juist omdat Burkina van zo diep moest komen, heeft het tijd nodig om de verworvenheden te kunnen consolideren.
- Wie je ook spreekt in Burkina Faso, zij allen zeggen: het is nu, juist nu, NIET HET MOMENT OM WEG TE GAAN. Nu weggaan betekent vernietiging van menselijk kapitaal en vernietiging van de hoop bij mensen en organisaties in Burkina die betrokken zijn bij projecten en programma's die met geld en expertise uit Nederland opgezet zijn hoop ook op mondiale vooruitgang van het land

BESLUIT STAATSSECRETARIS

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft om voor hem moverende redenen besloten om Burkina Faso te schrappen van de lijst met landen waarmee Nederland in de komende jaren een bilaterale Ontwikkelingssamenwerking zal blijven onderhouden. 
- Wij menen dat Burkina Faso ten onrechte van die lijst is geschrapt. Het land voldoet aan alle criteria om een goede partner te zijn in een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie.
- Wij menen dat Nederland op de thema's uit de beleidsbrief van Staatssecretaris Knapen een werkelijk verschil kan maken in Burkina Faso
- Indien en voor zover heeft meegewogen dat Nederland onvoldoende economische belangen in BF heeft menen wij dat daarmee de KERN van ontwikkelingssamenwerking wordt gemist: eigen economische belangen mogen GEEN LEIDEND criterium zijn bij de keuze van landen met wie een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie is aangegaan!

VERZOEK

Zeer geachte leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse zaken, wij vragen u de Staatssecretaris voor te stellen om Burkina Faso alsnog toe te voegen aan bedoelde Landenlijst.

Is getekend,

Cees Boekelo, voorzitter van het Burkina Faso Platform en Leontine Keijzer-Gango, bestuurslid namens alle in Nederland wonende Burkinabe

Teken ook

Posted by:

Share: