Nieuwsbrief april 2011

NL Ambassade in Burkina Faso gesloten?

Inhoud

  • NL Ambassade in Burkina Faso gesloten?
  • Interview met Leontine Keijzer-Gango op ViceVersa
  • Voortgang petitie
  • Bespreking in Tweede Kamer
  • In Burkina Faso
Reacties graag naar info@burkinafasoplatform.nl

NL Ambassade in Burkina Faso gesloten?

Minister Rosenthal bezuinigt: hij kondigt aan om 7 ambassades, waaronder die van Burkina Faso te sluiten; lees verder bij de Volkskrant

Interview met Leontine Keijzer-Gango op ViceVersa

Het Burkina Faso Platform blijft strijden voor het voortduren van de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie tussen NL en BF; in dat kader heeft Leontine Keijzer een interview gegeven aan Vice Versa; lees verder op Vice Versa Online

Voortgang petitie

De stand op moment van schrijven is bemoedigend: een kleine 900 ondertekeningen onder wie een flink aantal prominenten. Mocht u nog niet ondertekend hebben, wilt u dat dan snel doen op www.burkinafaso.petities.nl 
Stuurt u deze uitnodiging ook door naar mensen die ook zouden kunnen ondertekenen.

Bespreking in Tweede Kamer

Het Burkina Faso Platform heeft nu contact gehad met de meeste woordvoerders van de Tweede Kamer fracties. De data van de komende besprekingen zijn nu bekend. Lees meer

In Burkina Faso

Het is al een tijd onrustig in Burkina Faso. Na de studentenstakingen en de militaire oproer is op 8 april een staking gehouden tegen de hoge kosten van het levensonderhoud. We horen uit verschillende bronnen dat alles inmiddels weer genormaliseerd is. Voor actueel Franstalig nieuws: lefaso.net (van de overheid) en lobservateur.bf (onafhankelijke krant)

Het bestuur van het Burkina Faso Platform
Info@burkinafasoplatform.nl

Trefwoorden

Posted by:

Share: