Nieuwsbrief juli 2011-1

We hebben het niet gered

Inhoud

  • We hebben het niet gered
  • Artikel in IS: Adieu, Burkina Faso
  • Container naar Burkina Faso 
  • Wie gaat er spoedig naar Ouagadougou?
  • Een bureautje in Burkina Faso – met gezamenlijke belangen?

Inhoudelijke reacties graag naar info@burkinafasoplatform.nl 
Reacties over de website graag naar cheryl@auburkina.nl


We hebben het niet gered

Staatssecretaris Ben Knapen heeft zijn beslissing niet willen terugdraaien. Het bestuur van het platform heeft, tot vorige week, Kamerleden benaderd met informatie om aan te tonen dat Burkina Faso thuishoort op de ‘lijst Knapen’. Zie de documenten op de website: 
» Argumenten MOTIE om Burkina Faso op de Partnerlandenlijst te zetten [29 juni 2011]
» PLEIDOOI voor BURKINA FASO [juni 2011]

In de Kamerbespreking van de ‘Focusbrief’ is dan ook door veel Kamerleden druk op hem uitgeoefend; hij heeft daaraan geen gehoor willen geven. Donderdag 30 juni was de stemming over een PvdA-motie - ook die heeft het niet gehaald.

Artikel in IS: Adieu, Burkina Faso

In een artikel in het IS-magazine van juli wordt, met dezelfde argumenten als waarmee het bestuur van het Platform de Kamerleden heeft benaderd, beschreven hoe verbijsterend deze keuze is (Lees online: bladzijde 30).

Container naar Burkina Faso

We hebben weer een aantal aanvragen voor het gezamenlijk versturen van een container naar Burkina Faso in de tweede helft van dit jaar. Als u ook belangstelling heeft reageert u dan svp PER OMMEGAANDE naar Piet Bakker - pbakker@onsbrabantnet.nl

Wie gaat er spoedig naar Ouagadougou?

Mocht u binnenkort naar Ouagadougou gaan – wilt u dan svp contact opnemen met de heer Ton Verhees (ton.verhees@xs4all.nl) Hij zou graag een kleinigheid meegeven voor vrienden van hem.

Een bureautje in Burkina Faso – met gezamenlijke belangen?

We vragen ons af of er behoefte is aan een bureautje in BF dat op allerlei manieren onze belangen kan vertegenwoordigen, met kennis en deskundigheid, met de mogelijkheid van controle, enz. U zult binnenkort een brief daarover van ons ontvangen met een aantal vragen daarover.

Vakantie

Als u vakantie hebt of krijgt dan wensen we u een goede vakantie toe!

Het bestuur van het Burkina Faso Platform
Info@burkinafasoplatform.nl

Trefwoorden

Posted by:

Share: