Petitie - ter ondertekening

Petitie - ter ondertekening

Inhoud

  • Landenlijst 
  • Activiteiten 
  • Artikel 
  • PETITIE 
  • VERZOEK
Inhoudelijke reacties graag naar info@burkinafasoplatform.nl

Landenlijst - beslissing Ben Knapen

U zult het gehoord hebben: Burkina Faso komt niet voor op de lijst van 15 landen met wie Nederland een bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsrelatie zal onderhouden.

Onze activiteiten tot nu toe

Wij hebben tot nu toe gesproken met verschillende Tweede Kamer fractie woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking. We hebben toegelicht waarom het inzake Burkina Faso nu niet de tijd is om weg te gaan.
We hebben hun daarbij de volgende documenten aangeboden:

Voorts hebben wij een brief geschreven aan Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Ben Knapen:

 

Artikel

We verwijzen u nog naar het Opinie-artikel van Freek Warmelink, honorair consul van Burkina Faso, dat maandag 21 maart in het NRC stond

PETITIE

Wij hebben EEN PETITIE opgesteld die wij willen aanbieden aan de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.
U kunt de (samenvatting van de) petitie digitaal ondertekenen via de volgende link:
http://burkinafaso.petities.nl/

VERZOEK

Wilt u deze brief doorsturen naar mensen die zich betrokken voelen bij Burkina Faso en uw sociale netwerken - speciaal ook indien zij betrokken zijn bij het ontwikkelingswerk daar!
Er speelt voor Burkina Faso een belang van zo'n 40 miljoen EURO!

Trefwoorden

Posted by:

Share: