Resultaten workshop uitwisseling

De beschrijving van de workshop uitwisseling is sinds een tijdje ook beschikbaar op de website van het platform: http://auburkina.nl/Platformdag2010/wsuitwisseling.php

Samenvatting van de workshop:

Sessie 1: Een project starten

Tijdens de Workshop Uitwisseling van Ervaringen werd levendig gepraat over een aantal onderwerpen. Tijdens de eerste zitting werd er vooral gesproken over de te bewandelen weg bij het aanvragen van projecten in Burkina. De algemene tendens was, dat een project de meeste kans maakt om te slagen als het door de bevolking wordt aangevraagd, dus niets aanbieden waarvan WIJ denken dat ze er in Burkina iets aan hebben.
Projecten die vervolgens worden aangevraagd via de autoriteiten in Burkina dreigen schimmig te verlopen: er worden regelmatig eisen gesteld die in onze ogen niet juist zijn, maar wij missen het inzicht in de regelgeving in Burkina. Beter lijkt het om het aangevraagde project ook helemaal via de partner in Burkina te laten aanvragen en afwerken: die kent de wetgeving, de prijzen en de plaatselijke omstandigheden.
Probleem blijft, dat het ontzettend moeilijk is om een betrouwbare partner te vinden. Er werd gesteld dat je beter met vrouwen in Burkina in zee kunt gaan dan met mannen, al zijn er natuurlijk uitzonderingen.

Sessie 2: Geld overmaken

Tijdens de tweede sessie kwam vooral de manier waarop geld overgemaakt wordt naar Burkina ter sprake. Algemeen werd ontraden Western Union te gebruiken. Via de verschillende banken zijn er mogelijkheden, maar ook als aangegeven wordt dat de organisatie HIER de kosten helemaal op zich neemt, blijkt dat er in Burkina toch betaald moet worden om het in handen te krijgen.
Een van de deelnemers vertelde dat hun organisatie een tweede creditcard heeft overhandigd aan de partner in Burkina. Als deze geld nodig heeft laat hij dat via e-mail weten aan de organisatie in NL die vervolgens zorgt dat er voldoende geld op de lopende rekening staat. Het bedrag dat in Burkina opgenomen kan worden is overigens beperkt om ongewenste opnamen te voorkomen. Per opname wordt € 1,50 betaald; VISA geeft bovendien een rente van 2,25% op het tegoed dat op die rekening staat. Ook in dit geval speelt het vertrouwen weer een grote rol. Het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie kost vaak enkele jaren! 
Er kwam ook een voorbeeld ter sprake waarin een organisatie via onze ambassade in Ouagadougou de naam van een betrouwbare Association in BF had gekregen, die achteraf uit oplichters bleek te bestaan. Het duurde in dit geval echter (gelukkig) geen jaren voordat men erachter kwam.

Posted by:

Share: