ZEER URGENTE VRAAG AAN ONZE LEDEN

VAN 32 NAAR 10 LANDEN

In de tweede helft van februari, dus vanaf eind volgende week, tijdens overleg tussen regering en Tweede Kamer, zal besloten worden of Burkina Faso op de lijst blijft van de landen waarmee Nederland een Ontwikkelingssamenwerkingsrelatie heeft.
U begrijpt hoe belangrijk het is voor Burkina Faso en daarmee ook voor uw werk dat het land op die lijst blijft.

Fracties benaderen

Wij willen Tweede Kamer fracties benaderen met zakelijke, feitelijke gegevens, zodat zij op basis daarvan een weloverwogen afweging kunnen maken.

U hebt wellicht gegevens – zend ons die URGENT

De nadruk zal liggen op de economische kant van ontwikkelingssamenwerking.
Als u cijfers hebt over de omvang of aard van het werk van Nederland, Nederlandse NGO’s of van uw PI – voor zover die bijdragen of bijgedragen hebben aan het bevorderen van de economie van het land – dan zijn die meer dan welkom. Cijfers over langjarige ontwikkelingen zijn een pré.

Voorbeelden

WEL: bijvoorbeeld gegevens over de ontwikkeling van (commerciële) landbouw door irrigatie of verbeterde landbouwmethoden; gegevens over beroepsopleidingen; gegevens over ontwikkelen van handel; gegevens over de vorming van coöperaties; energievoorzieningen; bouw; enz, enz.
NIET: Op dit moment zijn gezondheidszorg en lager onderwijs geen punt van aandacht.

REACTIES

Reacties graag tegelijkertijd naar de beide E-mail adressen: L.Keijzer@albeda.nl en c.boekelo@hccnet.nl 
ZEND ZE ONS SVP PER OMMEGAANDE


Trefwoorden

Posted by:

Share: