Nieuwsbrief mei 2012

Uitnodiging afscheid ambassadeur

Inhoud

  • Uitnodiging afscheid ambassadeur Kadré Désiré Ouédraogo
  • Voortgang
  • Worldschool
  • Container naar Burkina Faso

Inhoudelijke reacties graag naar 
ceesboekelo@burkinafasoplatform.nl 


Uitnodiging afscheid ambassadeur Kadré Désiré Ouédraogo

‘Onze’ ambassadeur van Burkina Faso in Brussel, Mr. Kadré Désiré Ouédraogo heeft, zoals u wellicht weet, een nieuwe (prestigieuze) functie gekregen bij het CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). De afgelopen jaren had Mr. Kadré Ouédraougo als ambassadeur veel aandacht voor de partners in Nederland, en droeg hij bij aan de Landelijke Dagen. Door de acute situatie in Mali, waarin het CEDEAO een belangrijke rol speelt, heeft hij echter tot nu toe geen tijd gevonden voor een goed afscheid van onder meer de leden van het Burkina Faso Platform en van Faso Yelle. Mr. Ouédraogo heeft aangegeven het bijzonder op prijs te stellen indien hij alsnog persoonlijk afscheid kon nemen van de Nederlandse partners. Daarom organiseren we, samen met Honorair Consul Freek Warmelink en met Faso Yelle een afscheidsreceptie op zaterdag 16 juni aanstaande van 16:00 tot 18:00 uur in Amsterdam, in de Laranjazaal van Hortus Botanicus in Amsterdam, Plantage Middenlaan 2A
Hierbij nodigen we u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn: uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.U dient zich wel per E-mail op te geven bij Cees Boekelo onder vermelding van het aantal personen waarmee u komt: ceesboekelo@burkinafasoplatform.nl
De zaal is niet heel groot – als er zich teveel mensen aanmelden dan geldt het principe “wie het eerst komt die het eerst maalt”

Voortgang

Het is een tijdje stil geweest rond het Burkina Faso Platform, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is: wij zijn begonnen met de voorbereidingen van een volgende landelijke dag. Voorlopig denken we aan zaterdag 23 maart 2013 – noteert u dat alvast in uw agenda (of laat ons weten als dit voor u een slechte keuze is)! De dag zal voornamelijk in het teken van “uitwisseling” staan.

Worldschool

Worldschool (zie www.worldschool.nl/) is een organisatie die aan scholieren van klassen 5 en 6 Atheneum opdrachten uit ontwikkelingslanden aanbiedt. Het doel is de jongeren te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking, hun wereld te vergroten en hen de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Worldschool is op zoek naar onderwerpen / problemen, liefst technische problemen, om die op te laten lossen door VWO scholieren in het kader van hun profielwerkstuk. U kunt zich met ideeën wenden tot mw. Koviljka Pajcinop k.pajcin@worldschool.nl.

Container naar Burkina Faso

Zoals u weet probeert het Burkina Faso Platform het vullen en verzenden van een container naar Burkina te coördineren. Henk van Ingen van Tele-Vie-Deo was vaak de organiserende partij. We hebben ook contact met de Baanderij: zij verschepen veel voor ontwikkelingslanden en werken met vrijwilligers. 
Als u voor het verzenden van spullen belangstelling heeft om (op korte termijn) gebruik te maken een deel van zo’n container, stuurt u dan svp een mailtje naar Huib Povel en vermeld daarbij hoeveel kubieke meters (of deel er van) u denktte willen verzenden: hjpovel@zonnet.nl.


Trefwoorden

Posted by:

Share: