Nieuwsbrief oktober 2012

 

Inhoud
Nieuwe website
Rondje contact
Facebook
Landelijke dag
Container naar Burkina Faso
Best practice
Biogas-vergisters 

Inhoudelijke reacties graag naar
ceesboekelo@burkinafasoplatform.nl

Reacties over de website graag naar
cheryl@auburkina.nl


Nieuwe website
We willen de website van platform graag weer up-to-date maken – ook qua vorm. Daartoe heeft Cheryl van Kempen de opzet (beta-versie) van een totaal nieuwe website gebouwd. Doel is dat u commentaar geeft op deze opzet; als de beta-versie goed genoeg wordt gevonden dan zal die de oude vervangen. U vindt deze versie op http://burkinafasoplatform.nl/site/ en we vragen u om uw commentaar te sturen naar Cheryl: cheryl@auburkina.nl

Rondje contact
Om uw gegevens op de nieuwe site goed te krijgen zal Cheryl een “rondje contactgegevens” doen: u kunt een mailtje van haar verwachten.

Facebook
Het leek ons goed om het platform ook via Facebook een rol te laten spelen. U vindt het . Leuk om te zien dat het initiatief ook vanuit Burkina Faso gewaardeerd wordt. Nu is het zaak dat we dit laten groeien. Zorg dat u ook een vriend van het Burkina Faso Platform wordt!

Landelijke dag
Zoals we hebben aangekondigd: wij zijn begonnen met de voorbereidingen van een volgende landelijke dag. Noteert u vast zaterdag 23 maart 2013 in uw agenda.
De dag zal geheel in het teken van “uitwisseling” staan, dus geen (grote) sprekers: we denken dat we hiermee (eindelijk…?) recht doen aan uw wens om tijd te hebben om verhalen en ervaringen uit te wisselen en elkaar te bevragen: “Maak jij dit ook mee…?” “Hoeveel betaal jij nou voor…?” “Wat is jouw ervaring met de overheid…? Enz. enz.

Container naar Burkina Faso

Henk v. Ingen van Tele-Vie-Deo zal zomer 2013 wellicht weer
een container verzenden. Als u voor het verzenden van spullen belangstelling heeft om gebruik te maken een deel van zo’n container, stuurt u dan svp een mailtje naar Huib Povel en vermeld daarbij hoeveel kubieke meters (of deel er van) u denk te willen verzenden: hjpovel@hotmail.com

Best practice
We willen als bestuur in elke nieuwsbrief een PI aan het woord laten om, uit alle ervaringen, één ‘succes’ te vertellen. Zo kunnen we elkaar aanmoedigen en inspireren! Hier is de eerste:

Biogas-vergisters

De Sahel wemelt van de koeien: wat een pracht bron vormen zij voor Biogas-vergisters!

Het SNV en HIVOS steunen in Burkina het “Programme National de Biodigesteurs” (PNB).

Rondom Ouagadougou zijn al ondergrondse koepels gemetseld waarin mest wordt vergist tot gas en compost. De koepel staat ondergronds om de hoge temperatuur vast te houden.
Het gas is voldoende om op te koken en voor verlichting van de hele familie.

Het residu is een prima meststof voor land- en tuinbouw.

Een familie komt in aanmerking voor een vergister indien er minstens 2 koeien disponibel zijn en als zij het vele graafwerk voor hun rekening nemen.

biogas.jpg PNB geeft 250 euro subsidie. Nog eens 250 euro moet gezocht worden bij fondsverstrekkers of via een microkrediet e.d. .

(Grootschalig lukt het sommige landen om Carbon-credits (CO2-rechten) te verkopen)

Komend jaar gaan wij 50 vergisters bouwen met steun van PNB en Wilde Ganzen.

Informatie vind je op www.SNVworld.org/re (Renewable Energy) en ook op Youtube is inmiddels het één en ander te vinden.

Huib Povel , Stichting Steun Sahelprojecten www.dammetjesburkina.nl

Trefwoorden

Posted by:

Share: