Urgent: extra nieuwsbrief dec 2012

 

Inhoud
Bijeenkomst met onze ambassadeur uit Ouagadougou
Belangrijke vragen
Geef u per ommegaande op!!
Geef ons ook uw vragen door
Datum en locatie
Voor wie?
Betaling?
Volg het nieuws hierover ook op Facebook

Inhoudelijke reacties graag naar
 ceesboekelo@burkinafasoplatform.nl
Reacties over de website graag naar
 cheryl@auburkina.nl

 

Bijeenkomst met onze ambassadeur uit Ouagadougou

De Nederlandse ambassadeur in Ouagadougou, de heer Ernst Noorman, zal in januari enkele dagen in Nederland zijn.

Hij heeft zich bereid verklaard om te komen spreken op een  bijeenkomst van het Burkina Faso Platform.

Hij zal vertellen over de situatie zoals die is ontstaan tijdens en na de afbouw van de ambassade en natuurlijk ook: de afbouw van de bilaterale OS-relatie tussen Nederland en Burkina Faso.

 

Belangrijke vragen:

  • Hoe is het met de situatie van de ambassade in Mali – die immers ook Burkina Faso zou gaan ‘bedienen’? 
  • Tot wie kunnen we ons voortaan wenden met vragen of problemen?
  • In hoeverre en op welke manier is de OS van Nederlands overgenomen door andere partijen?
  • Zijn er nog sectoren waar Nederland bij betrokken blijft?
  • Op welke manier kunnen PI’s aansluiting vinden bij nieuwe initiatieven van de overheid in Burkina Faso?
  • En natuurlijk veel meer…!

Geef u per ommegaande op!!

Om te kunnen bepalen op hoeveel belangstelling wij kunnen rekenen vragen wij u om u per ommegaande op te geven!
U kunt zich opgeven via E-mail adres ceesboekelo@burkinafasoplatform.nl

Geef ons ook uw vragen door

Als u vragen hebt die u door de ambassadeur beantwoord zou willen hebben – geef ons die ook z.s.m. door – wij kunnen die dan alvast voorleggen aan de heer Noorman

Datum en locatie

De bijeenkomst zal plaats vinden op

Datum:                  zaterdag 19 januari
Tijd:                      10:00 – 12:30 u.
Locatie:                  u hoort dat nog van ons (centraal gelegen)

Voor wie?

Ieder die op de één of andere manier betrokken is op Burkina Faso is welkom.

Betaling?

We zullen u waarschijnlijk een kleine vergoeding vragen om de onkosten (zoals zaalhuur) te kunnen dekken

Volg het nieuws hierover ook op Facebook

Als u een Facebook account hebt kunt u ons volgen op
https://www.facebook.com/#!/BurkinaFasoPlatform

Posted by:

Share: