Burkina Faso Platform


Het Burkina Faso Platform heeft ten doel het bevorderen van samenwerking, deskundigheid en draagvlakversterking in Nederland en Burkina Faso; het vergroten van de effectiviteit van de particuliere initiatieven; het betrekken van in Nederland wonende Burkinabè bij de activiteiten in Nederland en ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso.
Het Platform tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het met elkaar in contact brengen van PI’s (particuliere initiatieven) en daarvoor de middelen verschaffen zoals: website, nieuwsbrief, organisatie van landelijke dag;
  • te fungeren als aanspreekpunt/vertegenwoordiger voor PI’s in contacten met gouvernementele en niet gouvernementele organisaties;
  • het bevorderen van de coördinatie op lokaal, regionaal en nationaal niveau in Nederland en Burkina Faso;
  • het beschikbaar maken van kennis van in Nederland wonende Burkinbè ten behoeve van PI’s inzake kennis van het land en inzicht in cultuurverschillen;
  • het afstemmen van projecten op de nationale plannen in Burkina Faso.

Stichtingen en andere organisaties die een band hebben met Burkina Faso kunnen zich kosteloos bij het Platform aansluiten. Als er een activiteit georganiseerd wordt, kan om een bijdrage voor deelname gevraagd worden.