Bankgegevens

Voor contributies, donaties en deelname aan bijeenkomsten maakt u uw bijdrage over naar:

Stichting Burkina Faso Platform te Amsterdam

Rekeningnummer:        390337951
IBAN: NL69TRIO0390337951
BIC: TRIONL2U
Banknaam: TRIODOSBANK NV


Landelijke dag 2013

Voor de landelijke dag 2013 wordt een bijdrage van 13 euro gevraagd, over te maken op bovenstaande bankrekening. 

Contributie 2012 & 2013

Het Burkina Faso Platform ontvangt geen subsidie en kan alleen functioneren met bijdragen van aangesloten organisaties. In 2012 hebben we er niet om gevraagd, maar de kas is nu echt leeg. We verzoeken u daarom om een bijdrage te betalen over 2 kalenderjaren: 2012 en 2013. Destijds was de afspraak € 15 per jaar voor de wat grotere PI’s (totaal dus € 30) en € 7,50 per jaar voor heel kleine PI’s of individuele personen (nu dus € 15).